• تنوع محصول

  بیش از 200 نوع محصول متنوع

  تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست استتنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است

 • کنترل کیفیت

  Iso9001 در کنترل کیفیت

  تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست استتنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است

 • پوشش مشتری

  تولید تا مصرف

  تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است تنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست استتنوع محصول در این شرکت بسیار متفاوت تر از همه جاست این متن تست است

آشنایی به مجموعه بزرگ تانیس

درباره تانیس

محصولات

تولیدات شرکت

متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.متن آزمایشی.

 • سوسیس و کالباس

  سوسیس / کالباس / همبرگر

  این متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست است

 • غذای آماده

  جوجه چینی / جوجه لاری / کباب لقمه

  این متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست است

 • محصولات گرم

  گوشت / مرغ

  این متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست است

تصاویر محصولات

گالری تصاویر

این متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست استاین متن تست است

 • همه
 • سوسیس و کالباس
 • محصولات گرم
 • غذای آماده
 • کارخانه

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه فقط کافی است ایمیل خود را در زیر وارد کرده و دکمه عضویت را بزنید

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد
آدرس ایمیل نامعتبر است

افتخارات

افتخارات و مدارک شرکت

متن تستمتن تستمتن تستمتن تستمتن تستمتن تستمتن تستمتن تستمتن تستمتن تست

1392 - 1393

گواهی نامه درجه یک

کار درجه یک33333333333333 22222222222222222222222222222222

1391 - 1392

گواهی نامه درجه دو

بهینه سازی سایت براوو سایت قادر تمپلیت فارسی فقط در W3 با ما به جهانی شدن بیاندیشید قالب های آماده وب سایت قالبهای تم فارس طراحان گرافیک. بهینه سازی سایت براوو سایت قادر تمپلیت فارسی فقط در W3 با ما به جهانی شدن بیاندیشید قالب های آماده وب سایت قالبهای تم فارس

1390 - 1391

گواهی نامه درجه سه

کار در طراحان وب سایت بهینه سازی سایت براوو سایت قادر تمپلیت فارسی فقط در W3 با ما به جهانی شدن بیاندیشید قالب های آماده وب سایت قالبهای تم فارس

دانلود رزومه
031445221245
031426445784
مدیر فروش: Sales@tanis.co
مدیر فروش: Sales@tanis.co
مدیر فروش: Sales@tanis.co
مدیر فروش: Sales@tanis.co
اصفهان
شهرک صنعتی مورچه خورت

تنظیمات

رنگ بندی